DopraVanDelm, s.r.o. 

medzinárodná cestná preprava 

 námorných kontajnerov

NÁŠ TÍM

O zázemie našich vodičov a dohľad nad všetkými prepravami ako aj vybavovanie všetkých administratívnych záležitostí sa stará nasledovný tím:

Peter BRINZA               – office manager

Filip TVORÍK                 – dispečer pre prepravy v EÚ

Rastislav BULLA           – dispečer pre prepravy v EÚ

Richard JUNG               – dispečer pre prepravy na Slovensku